Erdei túra

Surranó

„A hűséges barát erős támaszod, vagyont talál, aki ilyen barátra szert tesz. A hű barátnak egyszerűen nincsen ára, nincsen, ami vele értékben fölérne. Mint az élet balzsama, olyan a jó barát; akik az Urat félik, találhatnak ilyet.” (Sir6,14-16)

Kezek találkozása

Diakónia

„Ne halat adj az éhezőnek, mert azzal csak egyszer lakik jól. Tanítsd meg halászni, és akkor egész életében meglesz a betevője.” (Huszár András)

Asztalos szerszámok

Munkasuli

„Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek.” (Kol 3:23)

Közösség

Domus

„Ahol boldog vagy, otthon vagy.” (Tolkien c. film)

MunkaSuli

„a munkások első és közvetlen apostolainak maguknak is munkásoknak kell lenniük”.
(XI. Pius p.)

Keresztény nevelési program szakmunkás fiatalok számára a munka módszerén keresztül.

A Munkasuli program az állami működtetésú technikumokban és szakiskolákban folyik. Itt a pedagógusokkal, szakmai gyakorlatvezető tanárokkal és igazgatókkal együttműködve tudnak bekapcsolódni a fiatalok az általunk kínált gyakorlati oktatásába. Komplex oktatási programot kínálunk, amelyben együtt valósul meg a fiatalok személyiségének fejlesztése, lelki nevelése, hitre juttatása, valamint attitűdfejlesztés - a munka szeretetének és megbecsülésének átadása. A másik oldalról kapcsolatfelvétel történik a cégekkel, intézményekkel, ahol a megbízható, komoly értékrenddel rendelkező munkások hiányoznak – így humán tőkeként tudnak az általunk kinevelt fiatalokra tekinteni.


Célok:

 • A korrupció, a feketemunka visszaszorítása.
 • A munkából kiszorult rétegek munkához juttatása.
 • A résztvevőket szakmunkájukban elmélyíteni, szakmai tudásukat fejleszteni.
 • Közösségbe fogni a résztvevőket, ahol megbeszélhetik hasonló problémáikat.
 • Lelki, szellemi és fizikai nevelése, utónevelése a munkásoknak.

Miért van erre szükség?

 • Alkoholizmus, drogprobléma visszaszorítása
 • Ügyesebb mezőgazdasági vállalkozók megjelenése
 • A becsületes munka általánosan való elfogadása
 • A keresztény munkás és paraszt öntudat kialakítása
 • Kiegyensúlyozott becsületes polgárok, családapák, és anyák megjelenése
 • A program várható hatásai:

 • Eredményesebben tudnak tanulni a fiatalok
 • Nyugodtabb családi háttér alakul ki
 • Tisztább és bensőségesebb párkapcsolatok alkotói lesznek
 • Megbízható baráti közösség kialakulása
 • Öntevékeny helyi csoportok alakulnak ki, melyek környezetüket aktívan alakítják és védik
 • Az alkoholizmus visszaszorítása
 • Ügyesebb mezőgazdasági vállalkozók megjelenése a piacon
 • A becsületes munka általánosan való elfogadása
 • Munkás és paraszt öntudat kialakítása Kiegyensúlyozott becsületes polgárok, családapák, és anyák legyenek az ország alkotói
 • Megbízható, dolgos munkásság
 • Népi hagyományok fellendülése