Újabb fogadalmasok.

2018 március 25-én három új taggal bővültünk.
Szurmay Zoltán (Szolnok) Berg Máté (Pécs) Kaszper Pál (Szeged).
Fogadalom tételük Szolnokon volt, jelentkezésüket követően 33 napos felkészülési idő vette kezdetét fogadalomtételükig.

Elköteleződésük a munkásság és a parasztság misszionálásában mutatkozik meg.

 

Kérjük imádkozzanak értük, hogy e feladatot melyre meghívást kaptak
az Úristen kegyelmében végezzék!

Rendalapítás

Július 15-én hivatalosan, szentmise keretében került beiktatásra rendünk Szolnokon. Ígéretüket dr. Beer Miklós Megyéspüspök Úr jelenlétében tette le a közösségünk két papja és öt katekétája. Köszönjük Püspök atyának, hogy felkarolta munkánkat és hivatalos formába öntötte! Püspök Úr elmondta, hogy titkon szíve mélyén régóta vágyott egy ilyen kezdeményezésre, ami a III. évezred misszióját alapozza meg. Köszönjük Máthé György esperes, plébános Úrnak is, aki Szolnokon 2015-ben engedélyezte működésünket az egyházközségben és akinek a támogatásával eljutottunk idáig! Továbbá szeretteinknek, akik a legtöbb nehézséget élték át munkánk során és mindenki másnak, aki velünk ünnepelt!