Belépés

 

A táborozás egészségügyi szabályai

a cserkészektől

Szervezési Irányelvek

2. 18 éven aluli.....

2a. Táborozok csak, a helybeli közigazgatás minimális követelményei szerint, kitöltött egészségügyi lappal tartózkodhatnak a tábor területén.

Így nincsen váratlan meglepetés. Minden táborozóról lesz „használati utasítás”!

Egy bölcs axióma szerint, idegent nem kezelünk, így “idegennel” nem táborozunk!

3. ... csak egészséges, 10. éves vehet részt

Táborban csak olyan vegyen részt, aki egészségileg meg tudja állni a tábori körülményeket.

Ez vonatkozik a táborprogram terepére és a program által követelt fizikai teljesítményekre. Ha táborozó gyógyszere van utalva, akkor tárolható legyen

a tábori körülményekben és vagy vezető által vagy önmagától könnyen beadható legyen.Tábori Ügyvezetés

1. naplóvezetés

A Tpk. köteles bizalmas egészségügyi naplót vezettetni a tábori egészségügyi tisztel.

Tábor alatt az e.ü. tiszt tulajdonában legyen. Tábor után vagy a Tpk. vagy az e. ü. tiszt

tulajdonában legyen minimálisan egy évig, de ajánlatos hosszabb ideig.

Minden orvosi kezelés bizalmas – csak a páciens (kiskorúnál, a gyámja) és az orvosának van köze a részletekhez.

Kezeléseknek a rekordja miáltal szükség esetén, biztosítani lehet a folytatólagos kezelést, és jogi szempontból a rizikó és szavatóság korlátozása.

A táborozási engedélykérésnél és a jelentésben igazolni, hogy kivolt az e.ü.tiszt

és a napló szükség esetében kinél található.A táborparancsnok, a bizalmasságot tisztelve, minden komolyabb e.ü. problémáról , kezelésről és olyan esettről, amiből jogi probléma keletkezhetne, jelentést küld a táborozást engedélyező szövetségi tisztviselőnek és a központnak.A legtöbb kezelésről és beavatkozásról névtelenül lehet jelentést adni. A

lényeg a probléma kiértékelése, hogy a jövőben elkerülhető legyen és a

Szövetség többi tagja is tanulhasson. A komolyabb ügyeknél, az ügy

teljes adatát, nevekkel ellátva, közölni kel. Így, a tábort fedező biztosítónak

jelentést lehet adni, ha a kötvény előírása az ilyent követeli.

A tábor végén, a Tpk. minden komolyabb e.ü. beavatkozásról, a táborozó szülőjének vagy gyámjának, jelentést ad írásban, hogy:

(i) a szülő megszakítás nélkül folytathassa a kezelést.

(ii) ha orvosi rendelvény van további kezelésre.

(iii) hogy a családi e.ü. biztosítással további ügyvezetés baj mentesen

haladjon.


Egészségügy

Ez a rész teljesen át van írva. Magától érthetők a pontok és nem szükséges külön indokolni őket.

1. Táborozás előtt:

(i) a helybeli közigazgatóságok által követelt táborozási engedélyek beszerzése.

(ii) a szövetségi előjárótól kért táborozási engedély kérvénnyel egyben beadni kidolgozott betegség, balesett, vészesett elhárító tervet a szánt táborhely és program körülményeihez szabva.

(iii) a táborhely közelében lévő orvos, korház, tűzoltó, rendőrség, stb. szolgálatokkal

megteremteni a kapcsolatot .

(vi) közigazgatási előírásoknak megfelelő egészségügyi tiszt kinevezése.

(v) egészségügyi lapok begyűjtése és kiértékelése.

(v) a törzstagoknak a táborozok egészségügyi állapotához megfelelő kiképzés,

pl. autófecskendő használata anafilaxia esetben, asztma pumpa használata,

stb.

(vi) a közigazgatási követelmények megfelelő törzstag táborozó arány

érvényes nemzetileg elismert elsősegély, CPR (újraélesztés) , vízőr

igazolás biztosítása.

(vii) körülményeknek, létszám és tábor programnak megfelelő mentőláda elkészítése.

(viii) egészségügyileg kifogástalan ivóvízszükséglet biztosítása és eshetőségi terv, ha

tábor alatt az ivóvízzel baj lesz vagy hiány.

2. Tábor alatt:

(i) az ivóvíz minőségének a biztosítása.

(ii) a nyers étel biztos tárolása.

(iii) az elkészítése és az elkészített étel kiosztása megfelel közegészségügyi és

normál higiénikus eljárásoknak.

(iv) a közigazgatási eljárásoknak megfelelő szemétgödör készítése és tisztántartása.

(v) általános tábortisztaság biztosítása.

(vi) a közegészségügyi előírások szerint, a létszámnak megfelelő latrina ellátás igényelt - az elhelyezés, fertőtlenítés és tisztántartás az előírás szerint történik.

(vii) naponta, az egészségügyi tiszt ellenőrzi:

- a táborozók egészségi állapotát.

- a tábor ivóvíz helyzetét.

- az általános tisztaságot.

- a latrinák és a szemétgödör állapotát.

(viii) az e.ü. tiszt ellátja az elsősegély szolgáltatását. Minden kezelést bejegyez az

egészségügyi naplóba. Így szintén, ellát, és bejegyezi a táborozok minden egészségi panaszát és kezelését. Felügyeli a kiskorú táborozok, táborban hozott gyógyszer használatát.

(ix) járványos betegség fellépése esetén, a közegészségügyi hatóságok tanácsa

és utasítása szerint cselekedik az e.ü. tiszt és a Tpk.


3. Tábor után:

(i) a Tpk. vagy az e.ü. tiszt biztosítja, hogy a táborozok szülei

értesülnek a tábor alatt tapasztalt e.ü. problémákról. (Lásd

III § 5. jelentések)

(ii) Közegészségügyi hatóságok tábori eseményből áradó igényeinek

eleget tesz.

(iii) a Tpk és az e.ü. tiszt , a törzs tagjaival együtt kiértékelik a tábor alatt

történt baleseteket és betegségeket avval a céllal, hogy a jövőben

hasonló megelőzhető legyen. A tanulságok szerepelnek a szövetségi

előjárónak beküldött jelentében.

Személyi-, vagyon-, és Tűzbiztonság

3. ....szükséges tűzbiztonsági intézkedések végrehajtásáról. Beleértve a tervben

óvintézkedések, tűz esetén tűzriadó protokollok és megfelelő kiképzés.

Fürdés

1a. A táborozókhoz megfelelő arányban biztosítani kell nemzetileg elismert érvényes

igazolással rendelkező vízőröket.

1b. Úszás előtt, minden táborozó úszási képességét felméri a napostiszt vagy a vízőr, hogy az úszok csak a képességükhöz megfelelő elhatárolt fürdőterületben

tartózkodjanak