Belépés

 

Szakmai tapasztalataink

 

Ezen bemutató célja, hogy bemutassuk, hogy a munkásmisszió témájával kapcsolatban milyen szakmai tapasztalataink és háttértudásunk voltak eddig.

Témaszereplő: Kósa László

 

Időpont/

Hely/

Szervező

Téma

1991-1994

Szeged

 

Szakmunkásfiatalként ács szakon végeztem a szegedi Móra Ferenc Szakmunkásképzőben, ahol én magam is szembesültem a munkásfiatalokat érő nehézségekkel.

1994

Szeged-Gyálarét

Ebben az évben kerültem be ateistaként egy katolikus ifjúmunkás közösségbe, egy missziónak köszönhetően. Két évre rá tértem meg!

1995-1997

Szeged

Keresztény Munkásifjú Mozgalom-KMM

 

JOC –Magyarországi Keresztény Munkásifjú Mozgalom tagjaként képesítést szereztem a munkásfiatalokkal való foglalkozáshoz. Ifjúsági csoportvezetés, problémamegoldás, lelkivezetés, táborszervezés témakörben,

A Revision Vita módszer elsajátítása.

1996

Torino-Italy

GiOC

Keresztény Munkásifjú Mozgalmak Nemzetközi Tanácsa

Nemzetközi Ifjúsági Tréning

Ifjúmunkás csoportvezetés, társadalmi felelősségvállalás, szakmunkás fiatalok missziója, szolidaritás. A képzés alatt a nemzetközi helyzet megismerésén kívül sok olyan helyzetet tapasztalhattunk meg, ahol a munkásfiatalok misszióját segíthettük elő.

1996-1997

Szeged

Tömörkény József Gimnázium,

Non-profit management képzés fiatalokkal, pályázatírás, ahol megismerhettük a nonprofitszféra alapjait és jogi hátterét.

 

 

1996-97

Szeged-Hattyas

KMM-JOC

Szeged-Hattyas telepen egy, a rendszerváltás óta első missziós mintaprojekt megvalósítása a település kódorgó fiataljaival. Az utcáról összegyűjtött fiatalokkal először a focipályán, majd a művelődési házban kaptunk helyet, ahol elkezdődhetett lelki nevelésük. A fiatalokból utána csoportvezetők, közösségszervezők lettek.

1997

Szeged

Szegedi Hittudományi

Főiskola

 

AVP – Alternatívák az erőszakkal szemben tréning

Pszichológia, krízismegoldás, konfliktuskezelés,

Elméleti és gyakorlati képzés a Szegedi Tudományegyetem Pszichológia tanszéke és a Szegedi Hittudományi Főiskola közös képzéseként. A képzés célja volt, hogy a fiatalokban levő feszűltséget, agressziót észre vegyük és le tudjuk vezetni.

 

1996-1999

Gyula

KMM-JOC

Az adott időszakban a szakiskola évi két lelkigyakorlatának szervezője és egyik lebonyolítója voltam. A lelkigyakorlatokat a fiatalok élethelyzeteire, életélményeire építettük, s sok játékkal dúsítottuk.

1997

Domaszék-Zöldfás

Szeged-Csanád Egyházmegye

 

Bibliaapostol képzés.

Bibliaolvasás, exegézis, szövegértelmezés formái az ifjúsági csoportokban és közösségi foglalkozásokon. Hogy lehet a bibliaolvasást játékos, könnyed módon alkalmazni?!

 

1997

Szeged

ÁGOTA Alapítvány

Az Ágota alapítványon keresztül a szegedi nevelőotthonok (Londoni krt-i, és az Árpád n.o,) szervezeti vezetője voltam. Feladatom az volt, hogy a gondoskodásban levő gyerekeknek közösségeket, programokat szervezve képezzem őket, s a keresztény értékrend felé vezessem.

1997-98

Szeged

KMM-JOC

A Keresztény Munkásifjú Mozgalom szervezésében missziós jellegű gitáriskolát szerveztem, ahol a fiatalok ingyen tanulhattak meg gitározni, s közben az a dalok tartalmi átbeszélgetésén keresztül a keresztény értékrenddel ismertettem meg őket. Ekkor dolgoztam ki egy zenei, hitnevelési módszert.

 

1998

Budapest

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség

Az Európai Unió működése.

Az EU jogi, gazdasági és politikai alapjai, finanszírozási háttere az ifjúsági szervezeteknél. Magyarországi helyzetekre vonatkozó lehetőségek keresése.

1997

Szeged

ÁGOTA Alapítvány

Az VEMAFA Alapítványon belül a szórakoztatóipar veszélyeinek kitett fiatalok szakcsoport vezetője voltam, ahol a diszkó-, kocsma és utcapasztoráció kidolgozását irányítottam és ezen helyekre gyakornokokat vezettem.

1998-2000

A Szent Gellért Szeminárium és a Jezsuita Noviciátus jelöltjeinek egyik gyakorlati vezetője voltam, ahol a szakmunkásfiatalok különböző pasztorális tevékenységeibe vontam be (utca-, diszkó-, és kocsmapasztoráció) a kispapokat és a novíciusokat.

1998

Szeged

Szegedi Tudományegyetem, Orvostudományi Kar

Önismereti csoport képzés

Önismereti fejlesztő játékok és beszélgetések fiatalok és fiatal felnőttek számára. Cél, az önismeret fejlesztése különféle módszerekkel, eszközökkel.

 

1998

Szeged

Szegedi Tudományegyetem, Orvostudományi Kar

Kommunikációs tréning.

Kommunikációs fejlesztő játékok és beszélgetések fiatalok és fiatal felnőttek számára. Cél a saját kommunikációnk felismerése, mások kommunikációjának megértése. Pontos üzenetátadás.

1998

Lucky-Slovensko

GiOCKeresztény Munkásifjú Mozgalmak Nemzetközi Tanácsa

Nemzetközi Ifjúsági programszervezés –

Nemzetközi munkásifjú programok, táborok, képzések szervezése, pályázatírás, Uniós projektek munkásfiataloknak, Közép-európai fiatalok élethelyzete. Egymás kultúráinak megismerése.

1998-99

Szeged

Árpád Nevelőotthon

 

Pszichodráma képzés.

Pszichodráma elmélet és gyakorlat elsajátítása. A pszichodráma módszereivel konfliktusok keresése és megoldása dramatikus módszerekkel. A problémás helyzetek kezelése.

1999

Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem Főiskolai Kar

Gyakorlati vezetője voltam a szociálismunkás szakon, ahol az állami gondoskodásban élő fiatalokkal és a kocsma-, és diszkópasztorációban vezettem tanulókat. A programjainknak nagyon nagy sikere lett a szakon.

1998-2001

Szeged

Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Szociálismunkás szak

Jogi-, Szociológiai-, Egészségügyi, Pszichológiai-, és Szociálpolitikai tárgyak napi szintű elsajátítása, ahol a magyarországi munkásság szociális-, társadalmi-,  és mentális problémáit tanulhattam meg.

 

1998-2002

Hódmezővásárhely

Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány

Ifjúsági programszervezői

Kulturális, oktatási és képzési programok szervezése

panelnegyedből származó fiataloknak. A Károlyi Ház – Katolikus Ifjúsági Oktatási és Kulturális Központban

programszervezői munkakörben a szakmunkás fiataloknak nem csak szabadidős programokat, hanem mentor és vezetőképzést is szerveztem, hogy kortársaik közül tudjanak missziós tevékenységet folytatni.

2000

Budapest

Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány

Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány Tréningjei.

Ahol pályázatírást, szervezeti stratégiát, szervezetépítést, szervezeti kommunikációt sajátítottunk el. A fiatalok ifjúsági szervezeteinek kiépítésének magtanulása.

2003

Szeged

Szeged-Csanád Egyházmegyei Családpaszt. Központ

 

Családpasztorációs tréning.

Magyar családok helyzete, foglalkozás családokkal, a család értékei, nehézségei, élethelyzetek megoldása. Katolikus családok értékrendjei témakörben hallgattunk előadásokat, ahol a családsegítés módszereivel is megismerkedhettünk.

 

2004-től

Szeged

Szegedi Hittudományi Főiskola

 

Katekéta/ hittantanárként tanultam, hogy az agrár-, és munkásifjúság lelkipásztori nevelésével foglalkozhassak.

A főiskolán neveléspedagógia, személyiségfejlesztés, óratervek, pedagógiai és lelkipásztori tervek készítése.

 

2005

Szeged

Szakiskolák

Ettől az évtől mint hivatásos hitoktató foglalkozom a munkás-, és agrárfiatalok hitoktatásával, hitre nevelésével a szakiskolák keretein belül. Folyamatosan dolgozok ki olyan módszereket, melyeken keresztül ezt a réteget közelebb lehet vezetni az Istenhez és lelkileg érettebbé válnak.

 

2006

Barcelona

GiOC Nemzetközi Munkásifjú Mozgalom

 

 

 

Munkásfiatalok társadalmi helyzete és vallási kapcsolatai.

GiOC Nemzetközi Munkáspasztorációs Képzési Konferencia.

A 62 országból összegyűlt statisztikai adatok elemzése, és a munkásfiatalok társadalmi helyzetének megoldásaira való segítségeket, lehetőségeket igyekeztünk kidolgozni és előkészíteni.

2006

Szeged

MCsSz

Speciálisan a szakmunkásfiatalok személyiségére szabott cserkészcsapatot (1514-es számú vitéz nagybányai Horthy Miklós) hoztam létre, mely ezen fiatalok igényei szerint szervezi táborait, programjait. Máig a csapat parancsnoka vagyok.

2006-2007

Budapest

MCsSz - Magyar Cserkészszövetség

 

 

Segédtiszti vezetőképzés

Tábor-, csoport-, és cserkészcsapat-szervezés, építés és fenntartás. A képzés alatt önismeret, kommunikáció, csoportszervezés, játékos foglalkozások, lelki programok szervezése, de nagyobb élményprogramok megvalósítása is a cél volt.

 

2007

Paris

GiOC Nemzetközi Munkásifjú Mozgalom

 

 

Tolerancia a munkásifjúság életében.

A képzésen az európai munkásifjúság lelki és társadalmi problémáit tanultuk, s azokat a lehetőségeket, hogy a társadalmi egyenlőtlenség, a szociális és lelki segítségnyújtásnak milyen lehetőségei vannak. Jogi és szociológiai téren igyekeztünk elsajátítani a workshopok, az akciókampányok és az élményprogramok módjait.

 

2007

Országos

Kamasz/Munka-Suli

Elindult a Munka-Suli projekt, melynek célja, az egyház tanítása szerint a keresztény munka értékeire nevelni a fiatalokat. Ezt nem iskolapadban, hanem munkahelyi körülmények közt végeztük időszakosan. A munka megbecsülése, az igényes, precíz, de nagy teljesítményű munka értékteremtő ereje annyira hatékony volt, hogy hamarosan nem csak a szegedi püspökségen, de a brit nagykövetségen, a Ferihegy2-n, a Debreceni és a Miskolci Egyetemen is dolgoztunk.

2008

Roma

GiJOC Nemzetközi Munkásifjú Mozgalom

 

Munkásifjú csoport-, és programszervezés

Ifjúság élete, kommunikáció, programok szervezése, jog, ifjúságpolitikai problémák, nehézségek a munkásifjúság csoportjaiban. A keresztény lelkiéletre való nevelés lehetőségei a XXI. században.

2009

Szeged

Keresztény Munkás-, Agráregyesület

 

 

Egyesületi elnöke vagyok az egyetlen olyan magyar szervezetnek, mely a munkásfiatalokat misszionálja és a katolikus egyház felé vezeti.

Nemzetközi, országos és helyi programok, közösségek, táborok, lelkigyakorlatok és képzések elindítása a munkás és agrár társadalom számára a civil szektorban.

2010

Szeged

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség

 

Önkéntes-szervezés managenemt.

Önkéntesség, önkéntesek szervezése és annak jogi háttere. Az önkéntességgel kapcsolatos projektek összeállítása a munkásfiatalok neveléséhez. Pl. a középiskolai hitrenevelés az egyház diakoniai tevékenysége általi program kidolgozása.

2010

Szeged

A szegedi Móravárosi Szakközép-, és Szakiskolával közösen egy projektot állítottam össze és hajtottam végre, ahol szakmunkásfiatalokat készítettünk fel arra, hogy segítsenek vakokon, hajléktalanokon, sérült gyerekeken, mozgássérülteken. A több felkészítő alkalom után a segítségnyújtásban nagyon jól működött a fiatalok szociális érzéke. Nagyon sikeres lett a program és az osztálynak a keresztény szemléletű segítségnyújtás, teljesen új dimenziókat adott. A programot a mai napig is folytatjuk.

2011-

Szeged

Kamasz

A 2011-es évben indított ifjúsági vezetőképzőnk fiataljai 2012 őszén 13 új közösséget hoztak létre a makói és a kisteleki esperesi körzet területén. A csoportok ma is fejlődnek, s új fiatalokat küldenek a vezetőképzésre.

2013

Tiszasziget

Kamasz

A katolikus egyházközséggel és az önkormánnyal együttműködve missziós mintaprojektet dolgoztunk ki, mely által a településen katolikus missziót indítunk az agrár-, és munkásfiatalság körében.