Belépés

 

 

A Kamasz emberképe

 

A Kamasz emberképe a Lélek, a Test és a Szellem egységének és a jó és igaz felé törekvésének a színtere.

 

Első és legfontosabbnak a lelket tartjuk, melynek nevelése és a burokból való kibontása legnehezebb feladatunk. A lélek szabad, s a legőszintébb része emberségünknek. Érzelmeink (s nem érzéseink) kamrája, mely ha tévúton is járunk, a csendben a jó felé húz. Kapcsolatomat a Végtelennel, Ő építi.

 

 

A test, emberképünk racionális léte, mely a földhöz kötöttségünk bizonyítéka, lelkünk fizikai temploma. Feladata, hogy életet adjon a szellemnek, s, hogy fejlődést biztosítson a testtel együtt születő, de a végtelenségig fennmaradó léleknek. Kapcsolatomat önmagammal Ő építi.

 

A szellem, emberképünk legmozgékonyabb része. Rugalmassága azonban sokban függ az előzőek tapasztalataitól. A valóságtól leginkább elrugaszkodni vágyó énünk, ki rugalmasságával a többiek felé való kapcsolatunkat segíteni Ő igyekszik.

 

A Kamasz mind a három szinten egyszerre hat az emberre. Célja az ember, teljes körű fejlődése, saját lehetőségeinek, talentumainak felfedezése, felhasználása és annak átadása.