Belépés

KAMASZ (Katolikus Munkás-, Agrár Szövetség) a Kárpát medence határain belül működik, célja a munkásság és a parasztság missziója.

Önkénteseink – akik jelenleg főként hittantanárok, szakmunkásképző intézmények tanárai – azon munkálkodnak, hogy közösségbe vezessék a megszólított munkásokat, majd a kisközösségek tagjait képezzék, fejlesszék.

Szervezetünk eddigi működése során szegedi plébániákon, szakmunkás- és szakképző intézményekben alakított ki közösségeket.

 

Céljaink
A munkásság és a parasztság számára:
•    közösségteremtés
•    biztos morális alapok megteremtése
•    helyes munkára, szórakozásra, pihenésre, imára nevelés
•    Jézus, az Igaz Munkás megismertetése
•    az egyházhoz és az egyházi közösségekbe vezetés
•    egészséges munkás és paraszt öntudat kialakítása
•    a nemzeti érzés és kultúra megismertetése és erősítése

A társadalom számára:
•    megbízható, dolgos, erkölcsös munkásság
•    kiegyensúlyozott, becsületes munkás családanyák és családapák kinevelése
•    a nemzeti kultúrát ápoló munkásréteg megteremtése
•    hosszú távon a gazdasági stabilitás előmozdítása

Az egyház számára:
•    hívő és vallásgyakorló munkás és paraszti réteg kialakítása
•    katolikus közösségek teremtése
•    a keresztény kultúra átadásának erősítése
•    tapasztalati hozzájárulás a munkásság teológiájának kialakításához
Szervezetünk nyitott. Tagja lehet minden 13 év feletti katolikus munkás.

Önkénteseink körébe pedig szeretettel hívunk minden katolikus elköteleződésű érdeklődőt, aki nyitott a munkások és parasztok missziója felé.