Belépés

 

A munkáról alkotott kép a szentírási szövegekben

 

Ószövetség

 

A Teremtés könyve az emberi teremtményt Isten alkotó munkája csúcsának és egyben a teremtett világ gondnokának nyilvánítja.

 

Ter 1,27-28

Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére, Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket……Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet! Hajtsátok azt uralmatok alá, és uralkodjatok….minden állaton, mely mozog a földön!

 

A teremtés munkaként jelenik meg.

Ter. 2,2.:

A hetedik napra befejezte Isten a munkáját, amelyet végzett, és a hetedik napon megnyugodott minden munkától, amit végzett.

 

Az ember „dolga”, hogy a földről gondoskodjon.

Ter. 2,15.

Fogta tehát az Úr Isten az embert, és az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze meg.

 

A bűn következtében a munka fáradság lesz.

Ter 3,17.19.

…átkozott legyen a föld miattad! Fáradozva élj belőle életed minden napján… Arcod verejtékével edd kenyeredet…

 

A munka kulcsszerepet játszik az egyiptomi szolgaságból való megszabadulás történetében.

Kiv 1,13-14

..az egyiptomiak meggyűlölték Izrael fiait, és gyalázatosan megsanyargatták őket. Megkeserítették életüket az agyag- és téglavetés kemény munkájával, és mindenféle olyan szolgálattal, amellyel a mezei munkában nyomorgatták őket.

Kiv 3,7

Az Úr ezután ezt mondta neki (ti. Mózesnek) „Láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, hallottam kiáltását a munkafelügyelők kegyetlensége miatt..”

Kiv 6,6

Én az Úr vagyok az, aki kiviszlek titeket az egyiptomi kényszermunka házából, és kiszabadítalak titeket a szolgaságból.

 

A szombat a szegények védelmére jön létre, egy védelmi vonal lesz a munka rabszolgasága és a vagyonszerzés ellen. Nem csak egy adott napot jelent.

Kiv 23,10-11

Hat esztendőn át vesd be szántódat, és gyűjtsd be termését, a hetedik esztendőben azonban hagyd ugaron. A termését hagyd a sorsára, hadd egyék meg néped szegényei..

 

Egyensúly van a kemény munka és a nem kemény munka fontossága között – a munka abszolút érték.

Péld 10,4

A lassú kéz szegénnyé tesz, a szorgosok keze azonban gazdagságot szerez.

Péld 10,22

Az Úr áldása gazdagságot szerez, és nem jár azzal együtt a nyomorúság

 

Az Újszövetség

 

Jézus egy munkás családban élt.

Lk 2,51

Akkor hazatért velük. Elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik.

 

Jézus munkás volt.

Mt 13,54

Honnan van ennek ilyen bölcsessége és csodái? Nem az ács fia ez?

Mk 6,2

Honnan vette ez mindezt? Nem az ács ez, Mária fia…?

 

Jézus dolgozó emberekkel van körülvéve, a példabeszédeiben az ő életükből vett helyzeteket használ fel (pásztor és a juhok, a szőlőmunkások, a magvető, az aratómunkások, házi szolgák). Közvetlen munkatársainak pedig halászokat hív meg (Péter, András, Jakab és János).

 

De az emberi aggódás nem visz eredményre.

Mt 6,29

Nézzétek a mezők liliomait, hogyan növekszenek: nem fáradoznak és nem fonnak; mégis, mondom nektek: még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül.

 

A keresztényeknek nem szabad csak úgy ülniük és várniuk az Isten országának eljövetelét.

2 Tessz 3,6-12

Ugyanakkor Urunk, Jézus Krisztus nevében meghagyjuk nektek, testvérek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki rendetlenül él, és nem a szerint a hagyomány szerint, amelyet tőlünk kapott. …..Az ilyeneknek meghagyjuk, és könyörgünk nekik az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy csöndben munkálkodva, a saját kenyerüket egyék.

 

Korintusban Szt. Pál régi mesterségével keresi kenyerét.

 

Apcsel 18,2-3

Itt találkozott egy Akvila nevű…. zsidóval…meg a feleségével, Priszcillával. Mivel ugyanaz volt a mesterségük- sátorkészítők voltak- náluk maradt és dolgozott.

 

Ugyanez jelenik meg a 2. tesszaloniki levélben

2Tessz 3,7

Jól tudjátok, miként kell minket követni, és pedig abban, hogy nem voltunk köztetek izgágák, nem ettük ingyen senki kenyerét, hanem megdolgoztunk érte, fáradsággal, éjjel-nappal munkálkodva, hogy ne legyünk terhére egyikteknek sem.

 

Jakab 5,4

Íme, a munkások bére, akik mezőiteket learatták, s amelyet ti megdézsmáltatok, felkiáltott, és az aratók kiáltása eljutott a Seregek Urának fülébe.