Erdei túra

Surranó

„A hűséges barát erős támaszod, vagyont talál, aki ilyen barátra szert tesz. A hű barátnak egyszerűen nincsen ára, nincsen, ami vele értékben fölérne. Mint az élet balzsama, olyan a jó barát; akik az Urat félik, találhatnak ilyet.” (Sir6,14-16)

Kezek találkozása

Diakónia

„Ne halat adj az éhezőnek, mert azzal csak egyszer lakik jól. Tanítsd meg halászni, és akkor egész életében meglesz a betevője.” (Huszár András)

Asztalos szerszámok

Munkasuli

„Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek.” (Kol 3:23)

Közösség

Domus

„Ahol boldog vagy, otthon vagy.” (Tolkien c. film)

Surranó

Isten! Nemzet! Akarat!

Ismerkedj meg a Surranóval! Országos közösségünkbe olyan fiatalok és felnőttek tartoznak, akik fontosnak tartják a nemzeti, lovagi és keresztény értékeket.

Célunk:

Elsődleges célunk az, hogy a résztvevőink lelkileg és jellemben erősödjenek.
Ápoljuk a keresztény, magyar kultúrát és történelmünk emlékeit, melyeket továbbadjuk a felnövekvő generációk épülésére.

Törvényeink
Mindenkori feladatomat a Magyarok Nagyasszonyának fölajánlott Magyar Szent Korona,
az isteni törvények, a becsület, és az ezeréves alkotmány értelmében teljesítsem!
Mindent megteszek, amit a Hazám javára és dicsőségére igazságosan megtehetek!
Boldogan teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, hazának és embertársainknak tartozom!
A Surranósok testvéri közösségben élnek.
A Surranó azt teszi másokkal, amit szeretné, hogy vele tegyenek!
Mindenkor védem a kisebbet, az elesettebbet, az elhagyottabbat, a szegényebbet!
Másokkal szemben gyengéd, magammal szemben szigorú vagyok!

Működésünk alapjai:

A Surranó őrsi rendszerben működik, ahol a vezető(kö)n kívül 3-9 fő vesz részt. Célja, hogy heti rendszerességgel képezze a résztvevőket és ezen kívül, helyi jelentőségű őrsi programokat szervezzen.
A nagyobb portyákat vagy táborokat a szervezetileg nagyobb egységek (rajok és a légiók), vagy az országos parancsnokság szervezik.
A szervezet, parancsnokainak képzést biztosít az országos tisztiképzőn.