Erdei túra

Surranó

„A hűséges barát erős támaszod, vagyont talál, aki ilyen barátra szert tesz. A hű barátnak egyszerűen nincsen ára, nincsen, ami vele értékben fölérne. Mint az élet balzsama, olyan a jó barát; akik az Urat félik, találhatnak ilyet.” (Sir6,14-16)

Kezek találkozása

Diakónia

„Ne halat adj az éhezőnek, mert azzal csak egyszer lakik jól. Tanítsd meg halászni, és akkor egész életében meglesz a betevője.” (Huszár András)

Asztalos szerszámok

Munkasuli

„Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek.” (Kol 3:23)

Közösség

Domus

„Ahol boldog vagy, otthon vagy.” (Tolkien c. film)

Célcsoportunk

Kezdeményezésünk célcsoportja a 13 és 50 év közötti munkásság és agrár gazdálkodók.

Indok:

Az elmúlt negyed évszázadban nem az értelmiség és nem is a hátrányos helyzetűek vagy sérültek, hanem ezen csoportok lettek a leginkább elhanyagolva.
A gimnazistáknál már kifutott programok, most új erőre kaphatnak ezeknél a fiataloknál.
A szakmunkástanulók nagy lelkesedéssel és odafigyeléssel képesek belevetni magukat saját közösségük megszervezésébe és működtetésébe.

Korosztályiság indoklása:

A pubertás korban kialakuló, a transzcendenciával kapcsolatot kereső fiataltól az alkotó, élete tetejéig ért felnőtt közötti korosztály a legalkalmasabb a ketkézisre. Ezért foglalkozunk Velük.

A szakmunkás fiatalok több mint 2/3-a falusi környezetből származik, ott él.
Így, ezeket a fiatalokat az alapképzés után, saját településükön aktivizáljuk. Ez azt jelenti, hogy az animátor képzés után a fiatalok, saját közösségükben kezdik vagy folytatják munkájukat, mint a helyi ifjúsági erők szervezői. A helyi vezetők által hálót képezünk a települések fiataljai között. Ennek köszönhetően, a városokban levő szakiskolák, mintegy információs központként vesznek részt a programjainkban, ahol aztán a fiatalok az információt, saját településükön levő fiataloknak adják tovább. Helyi szintű programokat szerveznek. Ilyenek voltak pl: buszmegálló felújítás, ifjúsági ház kifestése, romos épületek rendbe rakása, a helyi szegények segítése.