Belépés

 

KÉRDEZZ FELELEK A MUNKÁS-, AGRÁR MISSZIÓRÓL ÉS A KAMASZRÓL

 

 

 

Mi a Munkás-, Agrár Pasztoráció (MAP)?

A MAP célja, hogy a munkás-, és az agráriumban élőket Krisztushoz és az Anyaszentegyházhoz vezesse. Mindezt úgy, hogy ragaszkodik a szentistváni hagyományokhoz. A misszió modern formáit alkalmazza.

 

Mi a Kamasz?

A Kamasz a MAP hivatalos szervezete, melynek célja, hogy biztosítsa az infrastrukturális lehetőségeket a misszióhoz.

 

Miért kell a munkásokat Istenhez vezetni?

A „felvilágosodás” gyertyalángja, mint kiderült, nem hozott annyi fényt, mint amennyit vártak tőle. Továbbra is úgy tűnik, hogy az őszinte szeretetnél, a becsületességnél, igazságosságnál ma sincs nagyobb érték a társadalomban. A politikát, a jogrendszert és a pénzügyi szférát továbbra is behálózó akarnokok rendszere alternatívájaként csak a magát önfeláldozó Krisztusi közösség képes új életet hozni e világba is.

Ezen világ első alkotói pedig a „hétköznapiak”, a „szürkék”, az „egyszerűek”. Sajnáljuk azokat, akiknek a sztárok a példaképei, de mi ruha alatti szívvel foglalkozunk.


 

Miért van ciklikus katekézis?

A mai nevelési rendszerek az ókoriakkal szemben lineárisak. Azaz, valahonnan, valahová tartanak. Természetesnek tartjuk, hogy az 1. osztály elvégzése után lehet csak a 2. osztályt elkezdeni. A ciklikusságnak azonban az a lényege, hogy felfedezzük az emberben élő állandó értékeket. Ezen állandó értékek folyamatosan fejlesztendők a születéstől a halálig (pl: a családdal való kapcsolatom, családképem). A Kamaszban 7 ilyen ciklikus forma van.

 

Miért kell együtt misszionálni a munkásságot és a parasztságot?

Több okból is!

Először is, a két társadalmi réteg között nehezen húzhatóak meg a határok. Pl, egy traktoros vagy teherautó vezető, aki az év egyik részében a mezőgazdaságban, másik részében az iparban tevékenykedik, hova számít? Vagy a faluról ingázó gyári munkás?

Másik érv, hogy nagy szükségük van egymásra. A parasztságnak nagyon nagy hagyománya, a munkásságnak pedig hatalmas tömegei vannak.

A harmadik ok, a magyar szociális hagyományok. A régi munkás (KIOE) és agrármozgalom (KALOT) egy gyökérből származik. Missziójuk alapja, sőt, imájuk jelentős része is ugyan az.

 

Miért vannak különféle kateketikai módszerek a misszióban?

Különfélék a fiatalok és különfélék az értékeik is. Más értékrendszerhez más típusú program kell! Ez a természetes és az etikus is!

 

Miért kell a Surranó ehhez a misszióhoz?

A megszólítás, alapeleme a missziónak. Azzal, hogy a másikat a maga nyelvén, jelrendszerével, kulturális értékeivel szólítom meg, a felé való tisztelet jele. Igen, a tiszteleté, hiszen mi tiszteljük azokat, akikkel foglalkozunk.

A szubkultúrák egyik központi eleme pedig, ami az egyházból és a társadalomból is hiányzik, a férfias erények. Ezen erények kibontakoztatására és a Szent György-i egészséges férfikép kialakításában a Surranó tud a legtöbbet segíteni módszereivel, formáival.

 

Másoktól miért nem hallunk a munkásságról?

Politikailag nem kifizetődő a nyugati és a keleti szocializmus közt egy harmadik világképet felmutatni. Ennek következménye, hogy a pályázati pénzekre futó szervezetek nem foglalkoznak olyan célcsoporttal, akiből nincs hasznuk.

Ezen kívül, lássuk be, a hittel és véleménnyel rendelkező emberek nem fogadják el könnyen a „termelő” kategóriát.

 

Miért lépnek ki a fiatalok a hitoktatásból a 12-dik életkor után?

A racionális magyarázat az, hogy azért, mert nem nyújt számukra perspektívát.

Ez azt jelenti, hogy a formákkal teli egyház túlságosan elszakadt a valóságos világtól. Itt persze nem a formákat kell lebontani, hanem a valóságos célokat kell felépíteni.

A fiatalok a pubertás korral rájönnek arra, hogy a világ nem fenékig tejfel, s nem tudnak mit kezdeni a mosolygós Jézuskával és báránykáival. Nekik valóság kell! Szükségük lenne a síró, a fájdalmakkal teli, üldözött Megváltóra, akitől ehet kérdezni és Ő is meghallgatja őket.

 

A katekéta tanár vagy lelkipásztor?

Sajnos a legnehezebb, mind a kettő. Tanár annyiban, hogy elméleti anyagra támaszkodva szellemileg is tanít. Lelkipásztor azonban abban, hogy példáján keresztül érteti meg a tanítás lényegét. Ez azonban nem merül ki abban, hogy karácsony előtt ételt oszt a szegényeknek, hanem mindennapjaival bizonyítja, hogy egyszerű életformában, ha küldetésünk van, közelebb vagyunk az Istenhez, mint a félve törtetők között.

 

Van-e lelkisége és milyen a Missziónak?

A Misszió nem lelkiségi mozgalom, így nincs önálló lelkisége.

Ez nem azt jelenti, hogy nincs lelkisége a Missziónak, épp ellenkezőleg. A katolikus egyházban levő lelkiségek közül mindegyik alkalmazható a MAP-ban. A lelkiségét az aktuális pap, katekéta határozza meg.