Belépés

 

 

CÉLCSOPORTUNK

 

 

 

 

Kezdeményezésünk célcsoportja a 13 és 50 év közötti munkásság és agrár gazdálkodók.

 

Indok:

Az elmúlt negyed évszázadban nem az értelmiség és nem is a hátrányos helyzetűek vagy sérültek, hanem ezen csoportok lettek a leginkább elhanyagolva.

A gimnazistáknál már kifutott programok, most új erőre kaphatnak ezeknél a fiataloknál.

A szakmunkástanulók nagy lelkesedéssel és odafigyeléssel képesek belevetni magukat saját közösségük megszervezésébe és működtetésébe.

 

Korosztályiság indoklása:

A pubertás korban kialakuló, a transzcendenciával kapcsolatot kereső fiataltól az alkotó, élete tetejéig ért felnőtt közötti korosztály a legalkalmasabb a ketkézisre. Ezért foglalkozunk Velük.

 

A szakmunkás fiatalok több mint 2/3-a falusi környezetből származik, ott él.

Így, ezeket a fiatalokat az alapképzés után, saját településükön aktivizáljuk. Ez azt jelenti, hogy az animátor képzés után a fiatalok, saját közösségükben kezdik vagy folytatják munkájukat, mint a helyi ifjúsági erők szervezői. A helyi vezetők által hálót képezünk a települések fiataljai között. Ennek köszönhetően, a városokban levő szakiskolák, mintegy információs központként vesznek részt a programjainkban, ahol aztán a fiatalok az információt, saját településükön levő fiataloknak adják tovább. Helyi szintű programokat szerveznek. Ilyenek voltak pl: buszmegálló felújítás, ifjúsági ház kifestése, romos épületek rendbe rakása, a helyi szegények segítése.