Belépés


 

A Katolikus Egyház Katekizmusa a munkásság fényében

 

 

-         Fiatalok: 5. pont: a fiatalok és felnőttek hitben nevelésének fontos része a keresztény tanítás oktatása, szerves és rendszeres módon.

 

-         Munka: 378. pont: a munka önmagában nem volt fáradság a férfi és a nő együttműködött Istennel a látható világ tökéletességének megvalósítására.

 

              2427. pont: az emberi munka közvetlenül az Isten képére teremtett személyek sajátja. A názáreti és az ő tanítványai is kézművesek voltak.

 

-         Nevelés: 1783. pont: a lelkiismeretnek jól értesültnek az erkölcsi ítéletnek pedig megvilágosultnak kell lennie. A jól nevelt lelkiismeret egyenes és igazmondó. A lelkiismeret nevelése elengedhetetlen a negatív környezetben élő embereknek.

             

1784. pont: a lelkiismeret nevelése egész életen át kell, folytatódjon, mert így megóv és megvéd az emberi gyöngeségből és hibából származó bűnöktől.

 

-         Katekézis: 4. pont: az Egyházban már régen is katekézisnek nevezték mindazt az erőfeszítést és munkálkodást, amelynek az volt a célja, hogy tanítványokká tegyék az embereket.

                

  426.pont: A katekézis a názáreti Jézus Krisztusról szól, katekézist végezni annyit jelen, hogy Jézus szavait értelmezni és megérteni, a jeleit és tetteit figyelni és ezeket is értelmezni. A katekézis célja: kapcsolatot létesíteni Jézussal, mert csak ő általa juthatunk el az Atya szeretetéhez.

           

   983. pont: a katekézisben törekedni kell arra, hogy a hívőkben fölébredjen a hit és ráébredjenek arra a mérhetetlen ajándékra, amelyet Krisztus hagyott az Egyházra.