Belépés

 

Belépési nyilatkozat

 

Alulírott kijelentem, hogy a Keresztény Munkás-, Agráregyesület célkitűzéseivel egyet értek és az egyesület tagja kívánok lenni!

 

A Keresztény Munkás-, Agráregyesület alapszabályát, szervezeti és működési szabályzatát ismerem, elfogadom, betartom, a tagdíjat a mindenkor érvényes szabályozás szerint befizetem. Hozzájárulok adataim nyilvántartásba vételéhez.

 

NÉV:………………………………………………………………………

 

IRÁNYÍTÓSZÁM:……………               TELEPÜLÉS:…………………………………...

 

CÍM:………………………………………………………………………….

 

SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ:………………………..……………………….

 

E-MAIL CÍM:………………………………………………………………...

 

TELEFONSZÁM:…………………………………..

 

SZEMÉLYIGAZOLVÁNY SZÁM:……………………………………

 

ADÓSZÁM:………………………………………………….

 

ÚTLEVÉLSZÁM:…………………………………………….

 

A TAGCSOPORT AMELYBE A FELVÉTELEMET KÉREM:

 

………………………………………………………………………………

 

dátum:

 

……………………………………….

aláírás

 

 

 

Tagfelvételi határozat:

A Keresztény Munkás-, Agrár Egyesület egyesületi tagi felvételét a …………………. Számú határozatával jóvá hagyja!

A Keresztény Munkás-, Agrár Egyesület egyesületi tagi felvételét a …………………. Számú határozatával elutasítja!

 

Dátum:

PH:

………………………………………

elnök